Samenwerkingen

LEES HIERONDER MEER OVER ONZE SAMENWERKINGEN MET IPSF & NADB/NOC*NSF.


International Pole Sports Federation

DAPF heeft een strategische samenwerking met de International Pole Sports Federation (IPSF), de wereldwijde sportbond voor aerial & pole. Zij zijn verantwoordelijk voor de erkenning van nationale sportbonden en hun wedstrijden én voor de jurering op alle nationale competities, inclusief het faciliteren van de opleiding tot juryleden en de ontwikkeling van het wedstrijdreglement. Zowel DAPF als het NK Aerial & Pole zijn door IPSF endorsed, waardoor atleten van ons NK zich kunnen kwalificeren voor het IPSF World Championship. Verder werkt de IPSF hard aan (olympische) erkenning voor de sport. In dat traject is de IPSF verkozen tot Observer-lid van de Global Association of International Federations (GAISF) en zijn zij ondertekenaar van de World Anti-Doping Association (WADA).

 


 

Nederlandse Algemene Danssport Bond (& NOC*NSF)

DAPF is aangesloten bij Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) en daarmee gelieerd aan NOC*NSF. Deze samenwerking is aangegaan in 2021 en helpt DAPF verder te professionaliseren, zoals het voldoen aan de Code Goed Sportbestuur en de ontwikkeling van een Topsportstatuut. Leden van DAPF worden automatisch ook lid van NADB, zodat voor ons en onze leden NOC*NSF-faciliteiten beschikbaar komen zoals juridische hulp vanuit ISR, veiligheidsbevordering vanuit CVS, Fier en Doping Autoriteit, de beschikking over een bondsarts en financiering van dopingtesten op het NK. Lees hier meer over deze specifieke diensten. Het lidmaatschap wordt door DAPF betaald en georganiseerd. Welke afspraken hierover gemaakt zijn, bijvoorbeeld in kader AVG, kun je hier lezen. Bekijk voor meer info over het NADB-lidmaatschap ook de NADB bestanden: NADB algemene informatie en NADB Statuten. Doordat DAPF-leden ook NADB-lid zijn kunnen zij stemmen voor de NADB bondsraad-verkiezingen, waarin nu Soraya Boeken als verkozen lid zitting heeft. Zij zal, met het DAPF-bestuur, de belangen van pole & aerial vertegenwoordigen binnen de NADB.

Reacties zijn gesloten.