Doelen commissie

Eind 2018 is de commissie K&V opgericht. Het doel van deze commissie is, zoals de naam zegt, kwaliteit en veiligheid vergroten binnen onze sport. We willen de leslocaties ondersteunen met kennis, maar ook de individuele sporter bewust maken van kansen en risico’s op dit gebied. DAPF is er van overtuigd dat iedereen belang hecht aan kwaliteit en veiligheid en dit ook nastreeft, maar dat dit valt of staat bij voldoende kennis. Veel ongelukken komen niet voort uit onvoorzichtigheid, maar onwetendheid. De commissie wil daarom graag -met name DAPF leden- informeren door research te doen, experts te raadplegen en beschikbare informatie inzichtelijk te maken.

Omdat “Kwaliteit & Veiligheid” heel breed is heeft de commissie concrete doelen geformuleerd bij de opstart. Deze zijn gebaseerd op enerzijds een enquete in de community en anderzijds gesprekken met instructeurs en studio-eigenaren. Middels twee rapportages delen we graag welke weg er afgelegd is en wat de plannen zijn voor de toekomst.

  • De eerste rapportage geeft weer hoe de enquête en de werkgroepbijeenkomsten tot een lijst van actiepunten hebben geleidt.
  • De tweede rapportage geeft weer welke werkwijze en tijdlijn de commissie hanteert om deze actiepunten tot uitvoer te brengen. Velen van de punten zijn inmiddels gerealiseerd, enkelen lopen nog of zijn bijgesteld.

De rapporten zijn in de browser te bekijken door hieronder op de bestandsnaam te klikken. Je kan de documenten downloaden via de knop achter de bestandsnaam.


BIJDRAGEN?

Heb je affiniteit met kwaliteit & veiligheid? De commissie K&V kan altijd versterking gebruiken! Mail kv@dapf.nl.

Geen interesse om bij de commissie aan te sluiten, maar wel kennis of vaardigheden die zinvol kunnen zijn voor de bevordering van Kwaliteit & Veiligheid? We komen graag met je in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Reacties zijn gesloten.