Onze inspanningen

Dutch Aerial & Pole Federation (DAPF), de nationale sportbond voor de luchtacrobatiek en paaldanssport in al zijn verschijningsvormen. DAPF is een non-profit organisatie en alle medewerkers inclusief het bestuur werken als vrijwilliger en op onbezoldigde basis. Als vereniging zijn wij er niet alleen voor de aerial & paalsport-community, wij worden erdoor gevormd! Leden hebben stemrecht en bepalen mede ons beleid.

Wil je meedenken? We verwelkomen je graag als lid!

DAPF wil als verbindende factor bijdragen aan de professionalisering van de aerial & pole-community, zodat de aerial- en paaldanssport door eenieder beoefend kan worden, waarbij kwaliteit en veiligheid vanzelfsprekend zijn en er voldoende mogelijkheden zijn voor (talent)ontwikkeling. Wij streven na dat aerial- en paaldanssport toegankelijke en geaccepteerde activiteiten zijn in de sportieve Nederlandse maatschappij. DAPF profileert zich als ambassadeur voor de Nederlandse aerial- en paaldanssport, in al zijn verschijningsvormen en op alle niveaus en zal alle verdere handelingen verrichten die met deze doelstelling in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Vanuit bovenstaande visie bepalen wij onze activiteiten, welke neerkomen op 3 speerpunten: informatieverstrekking, (kwaliteits)ontwikkeling en ambassadeurschap. Sommigen activiteiten dienen meerdere speerpunten tegelijk. Elk jaar herzien wij, met onze leden, onze activiteiten. Op dit moment doen wij het volgende:

  • Overzicht bieden Wij faciliteren via onze website een handige zoektool voor het vinden van leslocaties, zodat in één oogopslag zichtbaar is waar pole & aerial plaatsvindt. Ook faciliteren we een online tool, de Nederlandse Aerial & Pole Agenda, waarin men activiteiten kan plaatsen zodat een overzicht beschikbaar is van wat er in de community georganiseerd wordt.
  • Jaarlijks organiseren van hét NK Om talent een podium te geven en te erkennen, de paalsport te presenteren aan de wereld, en natuurlijk ook omdat het erg leuk is om eens per jaar de hele Nederlandse paalsport-community bijeen te brengen, organiseren wij jaarlijks het NK Aerial & Pole. Winnaars die zich kwalificeren voor het WK worden door DAPF samengebracht als TeamNL en waar mogelijk begeleidt.
  • Bevordering van veiligheid en kwaliteit ter stimulans van innovatie in de aerial- en paalsport Door het delen van kennis en beschikbaar maken van diensten willen we (het bewustzijn over) kwaliteit & veiligheid vergroten en vanuit hier bieden we ondersteuning aan leslocaties. Ook stimuleren we (bij)scholing, o.a. met het aanbod van de IPSF.
  • Talent-ondersteuning en erkenning van de sport Naast wat wij doen met het NK en WK, werken wij aan de ontwikkeling van een topsportstatuut om talent te ondersteunen. Waar mogelijk promoten wij de sport als ambassadeur. Ook werken we aan erkenning voor onze sport, door de samenwerking met NADB, NOC*NSF, en op internationaal vlak via IPSF en GAISF. Een extra stimulans hierin is dat wij het imago van paaldans willen versterken, zodat atleten geen last meer hebben van het stigma “stripper”.
  • Algemene ondersteuning Naast bovenstaande activiteiten kan iedereen bij ons terecht met vragen over aerial & paaldanssport. Wij kunnen informatie verstrekken, pers te woord staan en de weg wijzen.


Ons ontstaan in het kort

DAPF is begonnen als Paalsport Bond Nederland (PBN) en heeft in die hoedanigheid haar statuten gedeponeerd op 14 juli 2017 en staat sindsdien ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69232296. Doordat het werkveld zich heeft uitgebreid naar aerial is in 2021 gekozen voor een naamswijziging met nieuwe statuten.

Reacties zijn gesloten.