BHV

Naast EHBO raden wij elke studio-eigenaar en eenieder die de eindverantwoordelijkheid heeft over een ander op een sportlocatie (zoals een coach of instructeur die alleen met zijn leerling(en) in een pand aanwezig is) aan om een certificering BHV te behalen. BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Het omvat de volgende zaken:

  • Brandbestrijding
  • Ontruiming
  • Spoedeisende eerste hulp
  • Niet-Spoedeisende eerste hulp

Simpelgezegd kunnen BHV’ers eerste hulp verlenen, een beginnende brand blussen en alle aanwezigen in een gebouw veilig evacueren bij calamiteiten. Een certificering heeft een geldigheid van één jaar waarna middels een hercertificering (meestal een korte training met proeve) de kwalificatie verlengd kan worden. Door deze jaarlijkse oefening blijft de kennis paraat maar is het ook mogelijk om veranderingen in de situatie te inventariseren, zoals mogelijke vluchtroutes of het controleren van de BHV-middelen zoals EHBO-kist, brandblussers en noodverlichting.

VRIJSTELLINGEN

Op het moment dat jij een geldig Oranje Kruis EHBO-diploma hebt kun je vrijstelling krijgen van de onderdelen “spoedeisende eerste hulp” en “niet-spoedeisende eerste hulp”. Deze beheers je immers al vanuit je EHBO-kwalificatie. Andersom gaat dit niet op, aangezien het eerste hulp onderdeel van de BHV-cursus minder omvattend is dan een EHBO-cursus. Een BHV-certificering alleen is dus niet voldoende om ook EBHO te beheersen.

REGELGEVING

Hoewel wij hopen dat men de EHBO en BHV cursussen volgt omdat men zelf snapt hoe belangrijk het is om veiligheid te waarborgen, is een andere motivatie om het te doen de Arbowet, artikel 3 en artikel 15. Er is veel verwarring over hoe het zit, maar simpel gezegd komt het er op neer dat bij ieder bedrijf op elk moment voldoende BHV-ers aanwezig moeten zijn (gebaseerd op het aantal mensen aanwezig in het gebouw). Daarnaast kan het zijn dat je ook onder deze verplichting valt ZZP’er of als je ZZP’ers inhuurt, omdat de Inspectie SZW de werkrelatie desondanks kan aanmerken als “onder gezag”. Tot slot geldt de verplichting ook als onderdeel van de zorgplicht die werkgevers hebben naar hun personeel. Hier valt sinds 1999 iedereen onder die werk doet dat in de core-business van het bedrijf past: dus voor een paaldansstudio ook de ZZP’er die ingehuurd wordt om een workshop te geven (maar bijvoorbeeld niet de glazenwasser van diezelfde paaldansstudio).

KOSTEN

Omdat de meesten een cursus BHV zullen volgen vanuit beroepsmatig perspectief zijn deze kosten op te voeren bij de Belastingdienst. Daarnaast zijn er enkele zorgverzekeringen die de kosten (deels) vergoeden. Informeer hiervoor bij je eigen zorgverzekeraar.

WELKE KIES IK?

Wij raden aan om te kijken op de site van NIBHV. De opleiders die hier genoemd staan geven je de meeste garantie op kwaliteit, zoals het Oranje Kruis dat doet voor EHBO.

Reacties zijn gesloten.